Regulation Amending the Regulation Implementing Measures to Strengthen Bank Stability (In Slovene, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank) (Oradni list RS, st. 22/2016 z dne 25.3.2016)