Regulation Implementing Measures to Strengthen Bank Stability (In Slovene, Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank) (Oradni list RS, st. 22/2013 z dne 15.3.2013)