Regulation Implementing Measures to Strengthen Bank Stability (In Slovene, Uredba o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank) (Oradni list RS, st. 103/2013 z dne 11.12.2013) (December 11, 2013)