Act Amending the Act Defining the Measures of akthe Republic of Slovenia to Strengthen Bank Stability (In Slovene, Zon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-A)) (Oradni list RS, st. 104/2015)