Austria's Hypo Alpe Adria bank to receive 900 million euros from state