Endelig opgørelse af overskuddet af bankpakkerne / Final calculation of the surplus of the bank packages