Första Sparbanken och Nordbanken, Gotabanken och Föreningsbanken