Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til § 352 a i lov om finansiel virksomhed / Statement of the Danish Financial Supervisory Authority's Supervision of Roskilde Bank Pursuant to section 352 a of the Financial Business Act