Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1932 [Journal of Laws of the Republic of Poland 1932] (DURP 1932 nr. 94, p. 815)